Topicogram 30 GELUID


Beste puzzelaars,

Bij 9 had vrijwel iedereen de goede oplossing, maar toch konden veel inzenders die oplossing niet verklaren. Niettemin ligt het redelijk voor de hand. Een ondertitel geeft aan wat het onderwerp is van het geschrift in kwestie. Bij de Kieswet zou dat dus “Over stemmen” kunnen zijn.

Oplossingen

1. Eis die aan een stereo-installatie wordt gesteld (3+4+3+4+6+5) Het moet van twee kanten komen
2. Lawaaierig werk in de droogmakerij (10) Polderbaan
3. Het koor komt in actie (2+7+6) De stemmen staken
4. Bij vieren klinkt dit rumoer (12) Feestgedruis
5. Familie van de huilebalk (10) Jammerhout
6. Scandinavische muziek (9) Lappenpop
7. Dit heb je met een orkaan van bijval (2+4+3) De wind mee
8. Zo'n transactie klinkt dubieus (8) Geritsel
9. Ondertitel van de Kieswet? (11) Overstemmen
10. Hierdoor kom je in de publieksruimte (10) Gehoorgang
11. Oorspronkelijk geluid (7) Oerknal
12. Vredig geluid (19) Ontwapeningsakkoord
13. Ontoegankelijk hoofdstuk (3+8+3) Een verstopt oor
14. Variant op de windharp (11) Luchtgitaar
15. Werken op de Wallen te midden van de herrie (2+3+5+6) In het leven zitten
16. Daar vind je troostrijke geluiden (13) Koffieconcert
17. Geen godgewijd leven (3+7+6) Een heidens kabaal
18. Instrument dat voor de samenhang zorgt (14) Verbandtrommel
19. Hij brengt een proteststem uit (11) Contratenor
20. Partner die niets te vertellen heeft (6+7) Stille vennoot

In de gele balk klinkt het geluid van “Een supersonische knal”.

De loting wees Sjors van Baar uit Enschede (1e prijs) en Adèle Mannaerts uit Oisterwijk (2e prijs) aan als winnaars van de digitale boekenbonnen. Van harte gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij het volgende Topicogram.

Jan Zweers