Myopogram 219


Omdat de omschrijvingen compacter waren schreef ik dat ik bij M219 minder oplossingen verwachtte. Dat bleek ook zo te zijn: er was er eentje minder dan bij M218. Mooi toch.

Het aantal foutjes was uiterst beperkt: alleen bij V37 zag ik een paar maal ‘retro’ in plaats van ‘rotzo’, een korte vorm van ‘rotzooi’, het rottende afval dat je dus in GFT-bakken aantreft.

Dan V21, waarover de meningen zeer verdeeld waren. Om met de echte waarheid te beginnen: Ik had als oplossing ‘oom’ bedacht, en om die reden had ik aan de omschrijving dan ook ‘in de familie’ toegevoegd. Gelezen wat in het gastenboek werd geschreven en daarover nog eens heel hard nagedacht hebbend vond ik eigenlijk dat de omschrijving van V21 een hoog ‘Jan slaat Piet’-gehalte had. “Jan slaat Piet” is een zin die ik me nog herinner uit de tijd dat op de lagere school werd gepoogd mij bij te brengen wat het onderwerp van een zin was en wat het lijdend voorwerp. In eerste instantie denk je dat Jan die arme Piet slaat. Maar met een iets andere klemtoon zou het ook zo kunnen zijn dat Piet Ján slaat. De Duitsers hebben dat probleem overigens niet: Daar zegt men afhankelijk van wie er slaat; ‘Der Jan schlägt den Piet’ of ‘Den Jan schlägt der Piet’. Of hoe Duitsers ook heten mogen. Waarom deze hele verhandeling? Om uit te leggen dat ik het toch wel eens ben met de puzzelaars die menen dat mijn omschrijving van V21 op twee manieren gelezen kan worden. Ik houd het kort: om redenen van klantenbinding en om een handgemeen te voorkomen keur ik zowel ‘Ohm’ als ‘oom’ goed. Zelfs de varianten ‘omm’ en ‘o m’, die ik ook aantrof, vallen onder deze coulanceregeling.

De door mij beoogde oplossingen, met een enkele toelichting, zijn:
Hor: 9. Taxichauffeurs (uitdrukking) 12. Ex Aequo (hoogte=plaats) 13. Uitknipsel 14. Suikerdrank (drank=medicijn) 17. Haarloos 18. Gendefect (celkern) 19. Uur (het uur U) 20. In de schijnwerpers staan (spot=schijnwerper) 21. Onanie 22. Toprestaurant 24. Modelvlieger 26. Air 27. Rijtijd (Rij: 2 betekenissen) 28. Al zijn pijlen ver()schieten 32. Analfabeet 33. Niet-medicus (beter=genezen) 36. Webbrowser 38. Ozonvorming (formule Ozon=O3) 39. Fabeldichter 41. Klompvis (boeren houden hun klompen aan) 42. Anode 43. Oplosser 44. Wollig.

Vert: 1. Haaibaaien 2. Linksrijdende 3. Kunstschat (schat=liefje) 4. Ufologen 5. Tussen de bedrijven door (onder(de)hand=intussen) 6. Repeteervuur 7. Peer (lamp) 8. Volkorenbroden 10. Hij is op sterven na dood 11. Suikerpot 15. Dat is maar kinderspel 16. Amusantst 21. Oom of Ohm (zie boven) 23. Pigment 25. Onaangedaan (2 betekenissen) 26. Aardedonker 29. Zelfbeeld 30. IJzers (schaatsen=ijzers (in het vuur hebben)) 31. Tv-critici 34. Mevrouw (ME-vrouw) 35. Sage (Frans: sage=wijs of wijsgeer) 37. Rotzo (zie boven) 40. Cup.

Bij de computergestuurde loting bleek dat als winnaar van M219 uit de bus kwam: Bertie Smit uit Mill die dus de elektronische boekenbon van € 17,50 krijgt. Henk Bakker uit Loosdrecht won de tweede prijs, de E-boekenbon van € 12,50. Beiden van harte gefeliciteerd!!

Myopogram 220 verschijnt als een vroeg sinterklaascadeau al op 1 december. Nog een paar nachtjes slapen dus en dan komt-ie!
Hartelijk dank aan alle inzenders!! 😊

M Y \O/ \O/ P