Sintogram 2021


Beste Puzzelaars,

Als ieder jaar heeft JCS ook nu aan mij gevraagd,
een bijdrage op huispuzzelniveau te produceren.
Aan u om te bepalen of ik daarin ben geslaagd,
dus als u feedback geeft zal ik dat zeer waarderen.

Waar cijfers ingevuld zijn is het volgende bepaald:
"gelijke cijfers geven ook gelijke letters weer"
maar van diezelfde letters zijn er mogelijk nog meer,
omdat sommige cijfertjes toch weer zijn weggehaald.

Wanneer u alles helemaal correct hebt ingevuld
wordt op de gele balk een extra oplossing onthuld.

Wanneer u denkt dat u de oplossingen hebt gevonden
kunnen die tot en met 6 december worden ingezonden
naar sintogram@jasperscryptogrammensite.nl
als u ze daar naartoe stuurt, dan beantwoord ik u wel.

Natuurlijk zijn er ook weer prijzen te winnen
de gebruikelijke boekenbonnen worden vergeven
Dus denkt u bij uw oplossingen om te beginnen
er aan om mij ook uw adres nog te geven?

Ten slotte nog een regel voor het hintsgastenboek
het is de bedoeling dat door u bij elk bezoek
uw vragen en dus ook uw hints op rijm worden gezet
hier wordt door de moderators ook op gelet.

Dan wens ik u met deze puzzel heel erg veel plezier
Na de 6e ben ik met de oplossing weer hier.

Rijmpiet