Eclectogram 53


Beste puzzelvrienden,

Dank voor de inspanningen die jullie je getroost hebben om dit Eclectogram op te lossen. Dank ook voor de beschrijving die sommigen van jullie gaven van de wegen die jullie al piekerend bewandelden. In enkele gevallen leidden ze naar een verkeerde uitkomst. Zo werd er bij H31 een paar keer TOTDAT ingevuld in plaats van TELDAG (op woensdag 22 november werden de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen geteld en 28 januari aanstaande is een van de dagen van de vogeltelling), waardoor de AGAATPEER van V29 ook niet werd gevonden en door een STOOFPEER werd vervangen, die wel lekker is, maar niets kostbaars bevat. Ook zag ik bij H33 eens een AMICE opduiken, waar ALICE was bedoeld, die het konijnenhol indook en vervolgens nu eens groot, dan weer klein werd.

De oplossing van het geheel is als volgt:

Horizontaal
1 IN NAUWE SCHOENEN ZITTEN - in verlegenheid zijn 11 TIJDPAD 13 OPHEMEL 14 EEN VAK APART 15 MEESTERSCHAP 16 POSTGIRO – post = na: de Vuelta wordt na de Giro d‘Italia verreden; de Tour de France zit er nog tussen, dat wel 18 TOEGEVEN 20 CID – El Cid is een Spaans heldendicht en Le Cid is een toneelstuk van Pierre Corneille 21 OFFERSCENE – een scène is een deel van een (toneel)stuk 22 AAN GORT SLAAN 24 BOKSGALA 31 TELDAG 32 KIESBAAR 33 ALICE 34 IER – Ier = iemand uit Ierland; ier = gier (mest) 35 RIETGANS 37 THEEMS – rivier in Engeland; klinkt als teems (zeef die op een melkbus werd gezet en waardoor de verse melk werd gegoten – ik zie nog voor me hoe mijn moeder dat deed) 38 EDOCH 39 TURNSPORT 41 ECB – Europese Centrale Bank, waarvan Christine Lagarde ( = de wacht in het Frans) de president is 42 VOORSCHOT 43 DE DEUR OP EEN KIER ZETTEN

Verticaal
1 INFORMATIEACHTERSTAND 2 NACHTEVENING – etmaal waarin de nacht even lang is als de dag 3 WATER EN VUUR 4 CAPRICE – gril in het Frans 5 OP DE LANGE BAAN SCHUIVEN 6 NYONS – Nyon is een Zwitserse gemeente (in de Vaud) en Nyons een Franse (in de Drôme) 7 NASASONDE – klinkt als een zonde van de ruimtevaartorganisatie NASA 8 INPAKTAFELS 9 TITANISCH – in de Griekse mythologie zijn de Titanen reusachtige wezens; titaan of titanium is een grijsachtig overgangsmetaal 10 NIETS OM DE HAKKEN HEBBEN – hier letterlijk gebruikt, variant van niets om het lijf hebben in de zin van weinig betekenen 12 IJL 17 VEST – een vest is behalve een kledingstuk ook een stadsmuur of een vestinggracht 19 NOKSTOK 23 OP 25 OPFRISLES 26 ALPINOPET 27 BLADERTOOI 28 ADAT – Ad at; adat = gewoonterecht 29 AGAATPEER – een agaat is een edelsteen 30 PARELTHEE 36 STROOP – verwijzing naar de uitdrukking ‘stroop om de mond smeren’ (= vleien) 40 ROND

Rest mij de schone taak de prijswinnaars te noemen. De eerste prijs, van € 17,50 is gewonnen door Theo Hattink uit Veenendaal.
De tweede, van € 12,50 is voor Koos Bruining uit Groningen.
Het (gouden) boek(je), behorend bij H33, zal ik sturen naar Hetty de Heer in Rhoon.

Gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar – met veel puzzelplezier - gewenst.

Graag tot het Triogram.

Nannie