Myopogram 220


Beste Puzzelaars,

Hier is Myopogram 220

Omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.
En wellicht ten overvloede: Als in een omschrijving een of meer delen tussen haakjes staan dan moet de oplossing voldoen aan zowel de omschrijving zonder als met de delen die tussen haakjes staan!

Oplossingen van M220 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een online boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een online boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan drie weken plus vier dagen lang tot en met kerst, 26 december 2023.

Het Myopogram. De puzzel voor liefhebbers van taal!

Myoop