Enigmagram 225

Beste oplossers en inzenders.

In de gekleurde kolom verschijnt iets uit het nieuws.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Bij de in te vullen letters zijn accenten en hoofdletters niet belangrijk; dus bijvoorbeeld ä, á en à, zijn gewoon a of A.
In het Enigmagram worden woorden met koppeltekens en/of komma's beschouwd als 1 woord.
Bijvoorbeeld: trait-d'union (11)

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Per puzzel wordt er een JCS-boekenbon van 17,50 Euro verloot onder alle foutloze inzenders.
Alle inzenders komen in een scorelijst.
Wie niet met naam genoemd wil worden, kan dat aangeven bij de inzending.
Een foutloze puzzel levert 10 punten op. Voor iedere fout gaat er 1 punt af.
Er zijn 10 puzzels gepland dit seizoen, dus er kunnen maximaal 100 punten worden gehaald.
De punten tellen als virtuele loten.
Na het laatste Enigmagram van het seizoen worden er 3 boekenbonnen (35, 40 en 50 Euro) toegekend op basis van deze loten.
Het geld voor de boekenbonnen is bijeengebracht door bezoekers van JCS, waarvoor natuurlijk weer hartelijk dank.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Ik verstuur binnen 48 uur een ontvangstbevestiging, als je die niet krijgt, stuur dan nog een keer in.

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.

Inzenden tot en met zondag 12 december 2021.
enigmagram@jasperscryptogrammensite.nl