Zie bijschrift
Leeuwarder Courant 1418

Afwisselend een Nederlands Cryptogram en een Fries Kryptogram.

Oplossingen naar
Dr. Denker
Postbus 800
8901BP Leeuwarden

Of per mail naar denksport@lc.nl