Zie bijschrift
Trouw 20-11-2021

Oplossingen tot en met woensdag per post sturen aan
redactie Trouw
postbus 859
1000 AW Amsterdam
Linksboven vermelden: Cryptogram

Het Cryptogram is ook via internet op de lossen en te verzenden: https://www.trouw.nl/cryptogram