Myopogram 222


Hier is het Myopogram met het ‘Schnapszahl’ 222, de puzzel van de maand februari 2024. En omdat februari ook in een schrikkeljaar nog steeds een korte maand is, en dus voorbij is voor je er erg in hebt, verdient het aanbeveling niet te lang te wachten met insturen!
Er zijn ditmaal twee woordjes van drie letters; mis die niet! De rest is vijf of meer letters lang en die kun je dus sowieso niet over het hoofd zien.
Omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is en kunnen het best door de oogharen kijkend worden opgelost.

Oplossingen van M222 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een online boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een online boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 25 februari 2024.

Het Myopogram. Dé puzzel voor taalliefhebbers!

Myoop