FonoDuogram 8


Beste Puzzelaars,

Deze puzzel werd algemeen als erg lastig ervaren, niet in de laatste plaats door de verwarring die ik aanvankelijk heb veroorzaakt met mijn omschrijving bij 15/16. Ik zocht hier die is 'm/ deism (de opvatting dat er een god is die na de schepping slechts als toeschouwen aanwezig is gebleven, zonder zich ermee te bemoeien). Ik had dit in eerste instantie verward met theism waarin de god of goden wel een actieve rol heeft / hebben. die is 't / deist heb ik ook goed gerekend, wie is 'm / weism niet, dat past m.i. onvoldoende bij de omschrijving. Er zat overigens nog een onjuistheid in de puzzel, nl. bij 35/36, waar ik kibbeling / kibbling zocht. Ik heb dat laatste omschreven als brokjes, maar dat zijn_kibbles_ Kibbling betekent grof malen, wat als resultaat de genoemde brokjes heeft. De meeste fouten werden gemaakt bij 17, waar fetish werd ingestuurd, maar de Nederlandse spelling luidt tocht echt fetisj. Bij 8 werd geregeld mall ingevuld, maar een winkelcentrum voldoet echt niet aan de omschrijving, ik zocht hier maul (of de in onbruik geraakte variant mawl). Ten slotte leverde 23/24 een aantal maal het koppel kool / cole op, wat ik te ver gezocht vind om goed te rekenen.

De oplossingen:
1+2 die grond is nutteloos: veen / vain
3+4 zedelijk tijdperk: ethisch / eighties
5+6 geen dame ter plaatse: heer / here
7+8 een bodemdier stukslaan: mol / maul (of mawl)
9+10 opleiding voor militaire inkopers: NEVI / navy
11+12 deze groente doet zeer: peen / pain
13+14 centrale taille: middel / middle
15+16 hoor je tijdens tikkertje als de schepper zich er niet mee bemoeit: die is 'm / deism
17+18 een voorliefde voor olie-achtige substanties: fetisj / fattish
19+20 ruilsignaal: wissel / whistle
21+22 van de franse kazen is er één waardeloos: de brie / debris
23+24 die is zwart(er): moor / more
25+26 in Scandivie is hij neerbuigend: Deen / deign (of daine)
27+28 betaalmethode voor een verblijf: cheque / shack
29+30 reageert bits in het gezicht: snauwt / snout
31+32 die boomknager is oppervlakkig: eker / acre
33+34 had voorkennis bij het kaartspel: wist / whist
35+36 visbrokjes: kibbeling / kibbling

Verticaal ontstaan dan nog de volgende combinaties:
ik verdraag het dieptepunt: veel / vale
natuurlijke grondstof moet gereinigd: steen / stain

Na loting komt Monique van Mierlo uit Waalwijk de boekenbon van € 17,50 toe. De boekenbon van € 12,50 gaat naar Gert Megens uit Druten.

Beide van harte gefeliciteerd en alle inzenders bedankt voor het meedoen en de positieve reacties. Graag tot nr. 9!

Wim Brinkhorst