Topicogram 33 Beestachtigheden


Beste puzzelaars,

Bij 4 vroegen veel puzzelaars zich af waarom in de omschrijving een aap stond vermeld en niet een ander dier. Het moest echter wel degelijk een aap zijn want “de aap van God“ is een bestaande uitdrukking. Ik citeer de Dikke Van Dale: “uitdrukking de aap van God de imi¬ta¬tor van God, iem. die een (on¬vol¬maak¬te) cre¬a¬tie maakt, o.m. als bij¬naam van Sa¬tan (bij Maar¬ten Lu¬ther) en als be¬na-ming van schrij¬vers (bij Fran¬çois Mauriac)”.
Bij 19 werd de te vinden amfibie door velen aanvankelijk voor koele of koude kikker uitgescholden. Door de problemen die daardoor bij de waarheid als een koe van 22 ontstonden keerden bijna alle oplossers tijdig terug van de dwalingen huns weegs.

Oplossingen

1. Donatie die in de veehandel niet wordt gewaardeerd (6+3+6+5) Iemand een hengst geven
2. Schaapachtige verwant van Pegasus (10) Vleugellam
3. Op dit werk wil een stier niet toeleggen (13) Kostendekking
4. De aap van God (17) Lieveheersbeestje
5. Kakelt (niet meer) (3+3+6+3) Een kip zonder kop
6. Geen familie van de naaktslak (3+10+3) Een aangeklede aap
7. Zwijnen? Bepaald niet! (14) Ongeluksvogels
8. Dier dat nooit op een postzegel is afgebeeld (3+9+4) Een ongelikte beer
9. Hamsterkooi (14) Verzamelobject
10. Shere Khan uit "Het jungleboek"? (3+8+5) Een papieren tijger
11. Die is altijd in de weer met uitgaven (2+6+2) De Bezige Bij
12. Pigcasso? (11) Penseelzwijn
13. Dit kunstzinnige dier zit onder de parasieten (8) Tekenaap
14. Verwant aan hondennamen (10) Kattenluik
15. Dit dier is altijd op andermans grond te vinden (7) Overpad
16. Dier waarop men trapt (7) Gazelle
17. Bij die voorstelling wil ik niet betrokken zijn (3+4+2+4) Mijn naam is haas
18. Middel waarmee 17 kan worden aangetoond (14) Dierenpaspoort
19. Beslist geen vuurpad (3+5+6) Een kouwe kikker
20. Lustgevoel bij een trekdier (6+3+3+5) Honger als een paard
21. Wespentaille (14) Insectenmiddel
22. Als koe heel geloofwaardig (16) Waarheidsgetrouw
23. Dit dier past op de portemonnee (13) Beurswaakhond

In de gele balk komt ”Het beest bij zijn naam noemen” te staan.

De loting wees Bea te Winkel en Bert Nekkers uit Zwolle (1e prijs) en
Emma de Boer uit Wenum-Wiesel (2e prijs) aan als winnaars van de digitale boekenbonnen.
Van harte gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij Topicogram 34.

Jan Zweers