Zoeksnor Jaren '60


De ZoekSnor is een ‘Raadplaat’, naar een oorspronkelijk idee van Henk Ronk, die Snorretje als schermnaam koos.
Na zijn overlijden in 2017 is zijn werk voortgezet door enkele puzzelaars, van wie nu nog Zoeker en Marietje, die om beurten een ZoekSnor publiceren.

Geïnspireerd door mijn bezoek onlangs aan de voorstelling ‘The Bootleg Sixties’ trakteer ik jullie deze keer op een Jaren '60 ZoekSnor.
Er komt van alles voorbij, muziek, gebeurtenissen, personen, etc. Bij die laatste kunnen zowel voor- als achternamen, als beide bedoeld worden; ook een toevoeging waarmee de betreffende persoon bekend is geworden kan onderdeel van de oplossing zijn. Voorvoegsel als ‘de’, ‘van’, e.d. doen niet mee.

Om gericht te kunnen vragen om hints kan in de zoekbalk als zoekterm de plaats in de puzzel waar je hulp zoekt worden ingevoerd. Uitsluitend de termen: LB, MB, RB, LM, MM, RM, LO, MO, RO, en acht (voor achtergrond) mogen hiervoor worden gebruikt.
(Waarbij L en R staan voor links en rechts, B en O voor boven en onder, en M voor midden)
Dit zorgt voor eenduidigheid in de filterlijst. Als voor één element verschillende zoektermen kunnen worden gegeven, zoals bijv. ‘snormans’, ‘man met rode trui’, of ‘die sporter’ helpt filteren niet meer!

Er mag 1 keer een oplossing worden ingestuurd.
Je ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging. Heb je die niet ontvangen, stuur dan nog een keer in.

Onder degenen die een foutloze oplossing insturen wordt een digitale boekenbon van € 17,50 verloot als 1e prijs. De 2e prijs, een boekenbon van € 12,50, wordt onder alle inzenders verloot.
Oplossingen kunnen t/m 30 april worden ingezonden naar marietje@jasperscryptogrammensite.nl

Veel succes en vooral: veel plezier!
Marietje