AngloFonogram 5


Beste Puzzelaars,

Voor u ligt Anglofonogram nr. 5, waarin weer steeds gelijkklinkende Engelse woorden paarsgewijs worden omschreven. Om het u, maar vooral mezelf, niet te moeilijk te maken, zijn de omschrijvingen in het Nederlands.

Mijn voornaamste bron - zowel voor de betekenissen als de uitspraak van de woorden - is Meriam-Webster.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met maandag 6 mei naar anglofonogram@jasperscryptogrammensite.nl

U ontvangt van mij altijd een ontvangstbevestiging.

Inzendingen die u na de ontvangstbevestiging stuurt worden niet gehonoreerd.

Onder alle foutloze oplossingen wordt een boekenbon verloot van € 17,50. Onder alle inzenders wordt een boekenbon verloot van € 12.50.

Veel plezier!

Wim Brinkhorst