HomoFonoGram 11


Beste Puzzelaars,

Voor u ligt Homofonogram nr. 11.
Hierin worden steeds (min of meer) gelijkklinkende begrippen paarsgewijs omschreven.

U kunt uw oplossingen - alle 19 paren - insturen tot en met maandag 1 juli naar homofonogram@jasperscryptogrammensite.nl

U ontvangt van mij altijd binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Tot die tijd kunt u verbeteringen / aanvullingen insturen. Inzendingen die u na deze ontvangstbevestiging stuurt worden niet gehonoreerd.

Onder alle foutloze oplossingen wordt een boekenbon verloot van € 17,50. Onder alle inzenders wordt een boekenbon verloot van € 12.50.

Veel plezier!

Wim Brinkhorst