Enigmagram 252


Beste oplossers en vooral inzenders.

Het laatste Enigmagram van dit seizoen, dus deze keer maar liefst 4 boekenbonnen:
17,50 - 35 - 40 en 50 Euro.

In de gele verticale kolom verschijnt iemand uit het nieuws.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Bij de in te vullen letters zijn accenten en hoofdletters niet belangrijk; dus bijvoorbeeld ä, á en à, zijn gewoon a of A, en de ç is gewoon een c of C.
In cryptogrammen worden woorden met koppeltekens en/of apostrofs beschouwd als 1 woord.
Bijvoorbeeld: trait-d'union (11)

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
Deze oplossing hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.
Meerdere oplossingen per omschrijving worden niet geaccepteerd, er moet een duidelijke keuze worden gemaakt.

Per puzzel wordt een JCS-boekenbon van 17,50 Euro verloot onder alle foutloze inzenders.
Alle inzenders komen in een scorelijst.
Wie niet met naam genoemd wil worden, kan dat aangeven bij de inzending.
Een foutloze puzzel levert 10 punten op. Voor iedere fout gaat er 1 punt af.
De punten tellen als virtuele loten.
Na het laatste Enigmagram van het seizoen worden er 3 boekenbonnen (35, 40 en 50 Euro) toegekend op basis van deze loten.
Het geld voor de boekenbonnen is bijeengebracht door bezoekers van JCS, waarvoor natuurlijk weer hartelijk dank.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Ik verstuur binnen 48 uur een ontvangstbevestiging, als je die niet krijgt, stuur dan nog een keer in.

Inzenden tot en met zondag 14 juli 2024.
enigmagram@jasperscryptogrammensite.nl

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.