Rondloper 7


Aanwijzingen voor het oplossen van de puzzel::

• De omschrijvingen zijn weliswaar genummerd, maar de nummering zegt niets over waar de oplossing moet worden ingevuld: dat dient u zelf uit te zoeken.
• De omschrijvingen zijn cryptisch zoals in een normaal cryptogram.
• De laatste letter van een oplossing is steeds de eerste letter van de volgende oplossing: de begin- en eindletter van een oplossing zijn dus al gegeven (in de gele (cq groene) vakjes).
• Sommige oplossingen bestaan uit meerdere woorden; dat is aangegeven met woordbalkjes.
• De puzzel begint in het midden bij de groene K (maar dus niet noodzakelijkerwijs met opgave 1) en eindigt linksonder bij de groene U.
• Vanaf de groene K worden de oplossingen spiraalsgewijs met de klok mee ingevuld.
• Bij correcte invulling zijn ook bonusletters te verdienen: de zwarte cijfers 1 tot en met 8.
• De letters van de rode cijfers kunnen worden overgebracht naar het citaatblok onder de puzzel. Dit citaat aub met de oplossing meesturen.

U kunt uw oplossing tot en met zondag 28 juli insturen aan:
rondloper@jasperscryptogrammensite.nl. (swierogram@jasperscryptogrammensite.nl mag ook).

Onder de foutloze inzendingen wordt een (digitale) boekenbon verloot van 17,50 euro, en onder alle inzendingen een boekenbon van 12,50 euro.

Veel puzzelplezier.

John Swieringa