HomoFonoGram 6

Beste Puzzelaars,

Voor u ligt Homofonogram nr. 6.
Hierin worden steeds gelijkklinkende woorden paarsgewijs omschreven.

U kunt uw oplossingen - alle 18 woordparen - insturen tot en met maandag 17 januari 2022 naar homofonogram@jasperscryptogrammensite.nl

U ontvangt van mij altijd binnen 4 dagen een ontvangstbevestiging. Inzendingen die u na deze ontvangstbevestiging stuurt worden niet gehonoreerd.

Onder alle foutloze oplossingen wordt een boekenbon verloot van € 17,50. Onder alle inzenders wordt een boekenbon verloot van € 12.50.

Veel plezier!

Wim Brinkhorst