Rebus Cryptogram 15


RC15

-->:
1. bis knol --> aardappelschimmel (9)
8. (filetje =) haasje-over (14)
9. s in vet dijk --> Vestdijk (25)
10. (b)ruine (r)us --> ruïneus (12)
12. voor lel - v --> oorlel (8)
14. bal s, terug --> slab (7)
16. televisieschermen (26)
17. (bemanning = ) crew; d erin; e eruit --> cd-rw (20)
18. (rapier =) degen e --> degene (4)
20. (water onder 0) = ijs in (Indische vorst =) radja a=e --> radijsje (16)
21. rust in punt - u --> pr-stunt (21)
23. vluchtauto (19)
24. (ho-era) no-nonsensetijdperk (6)

Verticaal:
1. achteruitschoppen (18, neppart teruglezen)
2. (was middel =) Dash onder - er --> dashond (15)
3. plop (11)
4. leesportefeuilles (2)
5. raket - a in hel --> hr-ketel (5)
6. (1000 = M) bod op L (op oe =) oma, o = i --> mbo-diploma (3)
7. linkerbenedenhoek (22)
11. wi(n)egum = s(n)oepje, p=s --> soesje (23)
13. E-scherf - f --> Escher (1)
15. (kabbelt =) ruist in alten --> altruïsten (10)
18. d op (ruiker =) neus --> dopneus (17, do-pneus)
19. rijklamp (13)
22. (nacht -n =) acht (24, tussen zeven en negen)