Topicogram 11 - Geld

Beste puzzelaars,

Veel positieve reacties op dit Topicogram en iets meer inzendingen dan de vorige keer. Dat is niet alleen plezierig voor de puzzelmaker maar het geeft ook aan dat de JCS’ers de weg naar de nieuwe site weten te vinden.

Bij 1. bleek dat de uitdrukking “kosten van ongelijk” lang niet bij iedereen bekend is. Het begrip komt vaak voor bij arbitragezaken. Van tevoren kan worden afgesproken dat degene die ongelijk krijgt ook de juridische kosten van de ander moet betalen en dat wordt kortheidshalve “kosten van ongelijk” genoemd. Het is in de DvD te vinden. Overigens wist ondanks de onbekendheid met de uitdrukking vrijwel iedereen het juiste antwoord te vinden.

Bij 10. zijn zowel “drankgelegenheid” als “drinkgelegenheid” goed gerekend. De meeste inzenders gaven de voorkeur aan de variant met een a. Misschien omdat die variant een hoger alcoholpercentage suggereert?

Oplossingen

1. Misrekening (6+3+7) Kosten van ongelijk
2. Bankman die zijn mond weet te houden (6+7) Stille reserve
3. Wordt niet in harde valuta uitgekeerd (8) Weekloon
4. Gewit geld? (13) Bleekmiddelen
5. De munteenheid van de graai-economie? (11) Grijpstuiver
6. Doen alsof je een boete niet wilt betalen (3+5+9) Het laten voorkomen
7. Financiële vaststelling die veel door uitgevers wordt toegepast (2+3+7) De kas opmaken
8. Haalt Justitie dit aan snelheidsboetes binnen? (13) Flitskapitaal
9. Hierbij is kleingeld voldoende (13) Microbetaling
10. Hier stelt men liquide middelen beschikbaar (16) Drankgelegenheid/drinkgelegenheid
11. Hoopt de indiener van spooknota's te worden (8) Geestrijk
12. In Egypte heel degelijk maar in de financiële wereld een stuk minder (19) Piramideconstructie
13. Voor je schuldeisers op de loop gaan? (10) Maanvlucht
14. Het product van een valsemunter wordt als goedkoop beoordeeld (3+2+4+4) Dat is geen geld
15. Kerkelijke bijeenkomst zonder vrijwilligers (10) Loondienst
16. Geldt in de zorg niet voor alle patiënten en zeker niet voor de verpleegkundigen (2+5+3+6) Er beter van worden
17. Bezoldiging van Kamerleden? (13+9) Parlementaire commissie
18. Traktement dat in Edinburgh of Glasgow wordt betaald? (16) Salarisvoorschot
19. 1 pk = 736 watt (20) Vermogensvergelijking
20. PayPal (14) Dokmaatschappij
21. 1984 (8) Boekjaar
22. Geen geschikte valuta voor een donatie aan het diversiteitsfonds (12) Eenheidsmunt
23. Ben je arm dan komt niemand tussenbeide (11) Onbemiddeld

Op de verticale balk komt “Geld stopt geen gierigheid” te staan.

Bij de loting is de eerste prijs, een boekenbon van € 15, gewonnen door Rob van Merm uit Lougratte (Fr) en de tweede prijs, een boekenbon van € 10, door Hanna Koops uit Houten die ook een foutloze oplossing inzond. Beiden gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij Topicogram 12.

Jan Zweers