Myopogram 201

Beste Puzzelaars,

En het gaat maar door! Hier is Myopogram 201 in 2022.
De omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M201 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.
Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 30 januari 2022, 24.00 uur!

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk!

Myoop