Conundrum 8


Conundrum 8

horizontaal
1. ONBESTRAAT; (zonder straten)
6. OVERWEG; (spooroverweg / overweg kunnen met)
11. FOETUS;
12. TREPANATIE; (schedelboring)
14. ENGELENGEDULD; (een meester in het wachten)
15. TIJ; (door zon en maan veroorzaakt)
16. NEK; (ergens tot aan de nek inzitten)
17. ZIELTJES WINNEN; (Rooms Katholieke Combinatie békeren / bekéren)
19. BLOKLETTERS; (blokken S T U D I E)
21. LUSTEN; (pleziertjes / graag eten) [SMAKEN]
24. AZ; (afk. Algemeen Ziekenhuis / Alkmaar Zaanstreek (Co Adriaanse)) [AV]
25. KRAMPACHTIGHEID; (voorbeelden van spierspanning (kramp))
27. TURNZAAL; (gymnastiek- + turnoefening)
28. ZINTUIGEN; (lichamelijk waarnemen en geestelijk afwezig)
30. UIRING; (bol + rond)
31. HOTELSUITE; (gast + muziekstuk)
33. SPEK; (voor spek en bonen)
34. GEVOELSINDRUK; (gevoel + indruk)

Verticaal
1. OEFENING BAART KUNST; (oefenen voor het baren + beeld(ende kunst))
2. BOERENKOOL; (zo zwart als kool + oprispingen)
3. SPUUG; (hier vloeit de mond van over)
4. RA; (zon(negod))
5. AARDNET; (karakter + net om bliksem (donder) af te vangen)
7. VENDU; (V & D, v en d + U)
8. RIJTIJDEN; (een rij(tje) tijd(stipp)en)
9. ERECTIE; [ELECTIE gelul van Bush en Kerry?]
10. SPIEGELSCHRIFT; (achterstevoren + krabbelen - snel schrijven)
13. VLEESTOMAAT
17. ZELFRIJZEND; (zelf reizend)
18. WALKIE TALKIE; (lopende communicatie)
20. ETAT; ("l'etat c'est moi" (vermoedelijk) uitspraak Lodewijk XIV)
22. SCHEIKUNDE; (kennis der elementen / niet tijdens elementair onderwijs)
23. EPICENTRUM; (waar men het meeste beeft)
26. TRIREEM;(vaartuig waarmee vroeger geroeid (gevaren) werd )
29. CHAOS; (chaos met de letters van baaierd = chaos)
32. BEL; (1 Bel (eenheid) is 10 dB is fluisterzacht)
35. LIJ; (van de wind afgekeerde zijde)