Zie bijschrift
Leeuwarder Courant 1421

Afwisselend een Nederlands Cryptogram en een Fries Kryptogram.

Oplossingen moeten uiterlijk de 2e donderdag na verschijnen, in de ochtend, binnen zijn op:

Dr. Denker
Postbus 800
8901BP Leeuwarden

Of per mail naar denksport@lc.nl