Zie bijschrift
Trouw 15-1-2022

Oplossingen moeten uiterlijk de woensdag na verschijnen binnen zijn bij:

redactie Trouw
postbus 859
1000 AW Amsterdam
Linksboven vermelden: Cryptogram

Het Cryptogram is ook via internet op de lossen en te verzenden: https://www.trouw.nl/cryptogram