Onkraakbaar Cryptogram I


Horizontaal:
4. (Steeds = uit de stad, in dit geval Oslo) => Osloos (een traditionele kerststal bevat een ezel en een.... juist!)
6. (Bijvoorbeeld = ) o.a. (tenniskleding = ) setje => oasetje
8. frees-hop
10. Vaals
15. (Bob) Evers
16. Bing Crosby en Dorothy Lamour, dus zonder (Bob) Hope => Hopeloos
18. wreef
19. enigerwijs
20. tablet
22. slijtplek
24. (Luik = ) blind, en in het land der blinden... => eenoog
25. semi-nar
27. (herberg = ) inn => inn-ig
29. meervoud, verkleinwoord maisonette // ma is onnetjes => maisonnetjes
30. afgedragen
31. Holmes

Verticaal:
1. loge/logé
2. bobo/Bobo
3. (opslagapparaat = ) server, R ontbreekt => serve (= opslag)
5. safe
7. (lente = ) jaar, (Van Dale: "een meisje van 21 lentes, van 21 jaar") => jaarverslagen
9. sla-pie
11. serpent
12. christenhond
13. slow-Aken
14. (kom, kommer,) komst
17. bek-lemming
21. agogisch
23. lerenlap
25. samba
26. (in der minne = ) in de min = liefde, (geschikt =) succesvol => sjans
28. item (= idem, maar ook: punt op de agenda)