JCS Collecte
Seizoen 2020-2021

Beste puzzelaars,

Er is al geruime tijd geen collecte meer gehouden, en met de uitbetaling van het prijzengeld voor het tweede deel van dit seizoen in het vooruitzicht moeten wij weer een beroep doen op uw vrijgevigheid om u ook in de toekomst van puzzelplezier te kunnen blijven voorzien.

Waarom een collecte?

JCS is sinds de oprichting niet-commercieel. Dat houdt onder meer in dat op de site geen advertenties of berichten van sponsors worden geplaatst. Bij de oprichting van Stichting JCS is dit principe zelfs in de statuten vastgelegd. De onafhankelijkheid van de site gaat voor alles en het blijkt dat ook de puzzelaars het op prijs stellen de site te kunnen bezoeken zonder te worden geconfronteerd met reclameboodschappen.

Dat we daardoor potentiële inkomsten missen nemen we graag voor lief, maar dat houdt wel in, dat wij – om de kosten van de site en de prijzen voor de huispuzzels te bekostigen – aangewezen zijn op de vrijgevigheid van onze bezoekers. Natuurlijk is een donatie geheel vrijwillig. Ook zonder een gift kunt u puzzelen via de site. Mogelijk bent u financieel niet in staat tot het geven van een bijdrage. Maar als een gift financieel wel mogelijk is hopen wij dat het uw eer te na is om de rekening voor uw eigen puzzelplezier volledig bij anderen neer te leggen.

JCS is van de puzzelaars en de vrijwilligers samen. Laten we dus met zijn allen laten zien dat het ons wat waard is om JCS in de lucht te houden.

Waarvoor wordt het geld gebruikt?

In het boekjaar 2019 / 2020 werd € 2.100 besteed aan prijzengeld en € 288 aan porti om de cadeaubonnen te versturen. Daarnaast is € 519 besteed aan de gehouden Cryptoconferentie en en de attenties voor de JCS’ers die zich voortdurend hebben ingezet om uw puzzelplezier mogelijk te maken. Gezien de totale jaarlasten van € 3.765 kwam dus maar liefst 79% van de jaarlasten rechtstreeks ten goede aan de puzzelaars en de puzzelmakers en vrijwilligers.

Voor het overzicht van inkomsten en uitgaven verwijzen wij naar de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2019-2020 van Stichting JCS die u hier kunt inzien.

Hoe kan ik bijdragen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL75 INGB 0007 2735 73 t.n.v. Stichting JCS onder vermelding van “Collecte 2020”.

De namen van de donateurs worden zoals gebruikelijk vermeld in updates die regelmatig op de site worden geplaatst om de actuele stand van zaken weer te geven. Als u als gever anoniem wilt blijven wordt dat vanzelfsprekend gerespecteerd. Mocht u niet willen dat uw naam wordt genoemd vermeldt u dan bij uw overschrijving, naast “Collecte 2020”, ook het woord “Anoniem”. Wilt u wel genoemd worden maar geeft uw rekening een andere naam weer, wilt u dan ook de naam opgeven die u in het overzicht wilt terugzien?

Tot slot

Blijf puzzelen, maar vergeet niet uw bijdrage over te maken!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting JCS

Jasper, Wim en Henk


Tussenstand 22-01-2021

De collecte heeft tot nog toe het bedrag van € 4.314,15* opgebracht.

Dit bedrag is bijeengebracht door J.M.A. Vugts eo W.A.H. Vugts-Slaats, A de Zeeuw, Adèle mannaerts, Augje Provoost, Ad van Oorschot, Gemma Willems en Lex van Zimmeren, Theo Bertram, Irene de Boer, B V G Brouwer, Gerrie Wolfsen, C.J. Hoekstra-Radstaat e, Dick Boogaard, De heer A Drooger en.Mevr C P Drooger-de Leeuw, De heer A Flantua en Mevr W E Flantua-v/d Haar, De heer D Meeusen en.Mevr B Meeusen-Schumacher, Henk Smit, Heiner Wind, J J W Nijboer, De heer J P Groen en.Mevr G C Groen-Koopal, Mickx - Utrecht, GJH van Valkenburg, Jan Zweers, Gerrit van Duinen, Ger de Zeeuw, L Gouweloos, Ida Muller - Plantema, Cobi Kornelis, Marianne vd Hoek, Adri Altink, Fons Hermans, Ton Rovers, Corrie Siepman, Chris Bouma, CeWe te Ouderkerk, Hr E Schurink en/of.Mw J B Schurink-V Tongeren, Egbert Verweij, Alie Lambert, Hr EJ vd Kraats, Mw P vd Kraats-Roeterdink, Ans Derlagen, Henk Bakker, Hans van der Linden, Harrie van der Avoort, Koos Bruining, Hr J G Henstra, Hans Allart, Joop Hoitink, J J Damsma, Lianne Zopfi, Hr J R Slaa en.Mw F W H Slaa-Schouten, Hans Bliek, Coby Slijkhuis, Maarten Milder, P Dijkstra, Pieter Schobers, Paul Kuiper, P. Verbiest, Theo Hattink, Theo Heufkens, Renee en Wim de Vries, Wim Brinkhorst, J J M Bedaux en.Mevr M M Bedaux-de Jonge, Jan Koekebakker, Jan de Geus, Lianne Veendijk, Jannie van Delft, JH Haag CJ, JP Los, Klaas Heek, Keizer J en/of Keizer de Boer B, L J Habermehl Tamboer CJ, AM Langbroek, Leo en Ria Lelarge, Joke en Chiel Peele, Mar Amesz, Marly Moltmaker, Marianne en Michael Corbey, M.K. Hijlkema, Hannie Koops, Annemarie Korevaar, Jan en Hilly Kiewit, Lisan Sanders, Mw A W Verduin-Pleging en.Hr I P Verduin, Mw C Hemminga, Hr JHG van Hylckama Vlieg, Betty Dijkstra, Els Dorenbos, Mw J van Brussel, Lieke Kielstra, Mariette Praal, Mw M Kroon-Oosterhof, Nico Looije, Marcel Naeye, Pjotra Ariaans, Nell Manshanden, Erik de Visser, Lieve en Christian Peeters - Debacker, René van den Heuvel, Roland Peeters, Kees Rijke, Stan de Laat, Theodora Naus, Truus van Helden, V J van der Wolf, Flin Herfst -van Diepen, Gerda de Smet, Y.G.J.M. Schatorje eo C. ten Hove, Roel van Antwerpen, Monika Dolkemade, E Quak, Alexander Hetwer, Albert Schuur, Hennie van der Veen - Kramer, Monique van Mierlo, Martijn Kaart, Piet Bostelaar, SMJ Hageman e/o TAM Hageman Wijnekus, Job van Wensveen, Martin Friedeman, Bert Kreiter, MPM Zweggers e/o BHM Vervoordeldonk, WPJ Moessen, T Wiegel, D Merik, LW Kegge, KM Kegge-Phil, KJ Kostense Timmer, MJH Goossens, Roel van Antwerpen, Ernest Dierick, WN Nieboer, Sander Waalboer, Aussie Trust BV, Diny Tinge, Erik Honig, FBM Determan, Fred Rypkema, hr. GTJM Essers, mw. AM Jager / hr. TD Hoeksema, SP van Lamoen / MAWH van Lamoen van Rosmalen, T Boerema / J Boerema Griffioen en een aantal donateurs die anoniem willen blijven.

Aan alle donateurs: hartelijk dank voor uw bijdrage

*Dit bedrag betreft uitsluitend de directe giften, de diverse schenkingen in de vorm van niet gedeclareerde kosten / prijzengelden zitten hier nog niet bij.