Duits Duogram 26

Beste vrienden van het Duits Duogram.
De inzendtermijn van Muziek Rondogram 5 liep gisteren af, en vandaag mag ik alweer mijn volgende opgave presenteren: Duits Duogram 26. Dit keer weer geheel volgens het vertrouwde principe met woorden die in het Duits en het Nederlands voorkomen, maar iets anders betekenen in elk van beide talen.

Zoals gebruikelijk de twee sites die ik gebruikt heb om de puzzel samen te stellen en die dus mogelijk hulp bieden bij het zoeken naar de juiste oplossingen, zeker wanneer het om iets minder gangbare woorden gaat. Op duden.de en Liste der Listen von Abk├╝rzungen, zijn (dacht ik) alle woorden en afkortingen terug te vinden.

Ik wens eenieder veel plezier en succes met het oplossen van deze opgave. Inzendingen die mij tot en met maandag 8 maart bereiken op duitsduogram@jasperscryptogrammensite.nl dingen mee naar het gebruikelijke tweetal boekenbonnen van 15 en 10 Euro. In principe stuur ik binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging.

Hartelijke groet, houd moed!

Harrie van der Avoort