Myopogram 193

M193 was volgens velen niet zo moeilijk dus is het geen verrassing dat ik, afgezien van hier en daar een tikfout, slechts bij twee woorden een echte fout kon constateren: Bij H39 zag ik eenmaal ‘gearing’ waar ‘leervet’ bedoeld was en bij H29 zag ik 34 keer ‘verleidster’ waar ‘verzendster’ het bedoelde antwoord was. En 34 bleek tevens door een toeval het percentage oplossingen te zijn dat niet foutloos was. De enige reden die ik kan verzinnen waarom ik zo vaak ‘verleidster’ zag is dat het woord in woordenlijsten (ver) voor het woord ‘verzendster’ staat. Maar een goede reden waarom een ‘stuurvrouw’ cryptisch een ‘verleidster’ zou zijn heb ik nog niet kunnen bedenken.

De door mij bedoelde oplossingen zijn:
Hor: 7. Interim-akkoord 11. Non-fictie 12. Oesterbank 14. Tegen iemand aanlopen 16. Etage 17. Vibrafoon 19. TGV 22. Spe 23. Struikgewas 24. Rol 25. Eigenaar 27. Damplanken 29. Verzendster 30. Ereteken 32. Klassepatiënt 35. Liefde 36. Aflopen 37. Schietgraag 38. Luiaard 39. Leervet.
Ver: 1. Dienstmeisje 2. Stenografe 3. Er zit niets anders op 4. Akkerarbeid 5. Polo 6. Prisma 8. Metselverband 9. Hem links laten liggen 10. Ontnagelen 13. Bips 15. Draagbaar 18. Opwippertje 21. Trekregelaar 26. Garnaal 28. Statusmap 29. Vakman 31. Endogeen 33. Pineut 34. Ether.

Bij de loting kwam Alie Lambert uit Leusden als winnaar uit de bus. Zij krijgt derhalve de boekenbon van € 15,-. En Ronald van Rikxoort uit Veenendaal werd met de tweede prijs, een boekenbon van € 10,-, verblijd. Beiden van harte gefeliciteerd!

M194 komt nog voor Pasen!

M Y \O/ \O/ P