FonoDuogram 6


Beste puzzelaars,

Opvallend was dit keer dat de meeste fouten zijn gemaakt door degenen die aangaven de puzzel eenvoudig te vinden. Bovendien waren er aardig wat inzenders die niet leken door te hebben dat dit al nr. 6 was. Het lijkt erop dat een mindere moeilijkheidsgraad slordigheidsfouten aanwakkert ;).
Bij nr. 5 werd een aantal keer de Vlaamse spellingsvariant maïs opgegeven, wat qua klank onjuist is. Om Diagram-gebruikers geen voordeel te geven, heb ik dit door de vingers gezien.

De oplossingen, met tussen [] de gegeven onjuiste antwoorden en hier en daar tussen () een korte uitleg.

1/2 poef - poof [pouf]
3/4 tikkel (een groot tikkeltje) [bikkel, pikkel] - tickle [bickle, biggel, pickle, pickel]
5/6 mais - mice
7/8 beken - bacon
9/10 spook - spoke
11/12 peper - paper
13/14 proef - proof [prove]
15/16 pisten - piston
17/18 steeds - states
19/20 lissen - listen
21/22 wekker - whacker (een grove leugen) [wracker, wrecker, watcher]
23/24 ook [eik] - oak
25/26 ceel - sale [cale]
27/28 rook - roque (een cricketvariant) [rogue, rooke]
29/30 doos - dose
31/32 speen - Spain [spane]
33/34 veel - veil [veal]
35/36 prikkel - prickle [prickel]

Verticaal ontstonden dan de volgende paren van boven naar beneden:

flikker - flicker
stikker - sticker
deel - dale

Na loting kwam Nico Looije uit Hoek van Holland als winnaar uit de bus, hij ontvangt een boekenbon van € 17,50. Met eveneens een foutloze inzending krijgt Lieve Debacker uit Brasschaat (B) de boekenbon van € 12,50 toegestuurd.

Beiden van harte gefeliciteerd en alle inzenders hartelijk dank!
Graag tot nr. 7

Wim Brinkhorst