Duits Duogram 29

Beste vrienden van het Duits Duogram.

Als eerste van mijn 7 bijdragen op het JCS cryptogrammenrooster treft U vandaag Duits Duogram 29 aan. Het diagram dient ook dit keer weer gevuld te worden met woorden die in het Duits en het Nederlands voorkomen, maar iets anders betekenen in elk van beide talen. Sinds de vorige opgave ben ik (onaangekondigd, waarvoor excuus) gestopt met het aangeven van het gebruik van een Umlaut in de oplossing, via variaties op het woord “puntjes” in de omschrijving. Bij de twee woorden waarbij dat in opgave 28 van toepassing was, leverde dat geen problemen op. Ook ditmaal komt er een woord in de opgave voor, dat in het Duits met een Umlaut wordt geschreven. Dat gaat vast nu ook weer goed.

Zoals gebruikelijk de twee sites die ik gebruikt heb om de puzzel samen te stellen en die dus mogelijk hulp bieden bij het zoeken naar de juiste oplossingen, zeker wanneer het om iets minder gangbare woorden gaat. Op duden.de en Liste der Listen von Abkürzungen, zijn (dacht ik) alle woorden en afkortingen terug te vinden.

Ik wens eenieder succes en veel plezier met het oplossen van deze opgave. Inzendingen die mij tot en met maandag 4 oktober 2021 bereiken op duitsduogram@jasperscryptogrammensite.nl dingen volgens de JCS regels mee naar een tweetal boekenbonnen van resp. 17,50 en 12,50 Euro. In principe stuur ik binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging.

Hartelijke groet!

Harrie van der Avoort