Duits Duogram 30

Beste liefhebbers van het Duits Duogram.

Nummertje 30 werd door menigeen als lastig ervaren, alhoewel de wat langere Duitse woorden en woordcombinaties die in het Nederlands zijn ingeburgerd, wel behulpzaam waren bij het vinden van de juiste oplossingen. 20% van de inzenders ging in de fout met H33: Erg ligt voor de hand, maar betekent in het Duits zandwoestijn en is een eenheid van energie en arbeid. Arg betekent zeer in het Duits en o.a. doortrapt in het Nederlands. Na een aantal duidelijke hints op de site hadden de wat latere inzenders allemaal de juiste oplossing te pakken.
Een aantal inzenders merkte terecht op dat “per se” met twee woorden moet worden geschreven. Volkomen terecht, ik ben van de tijd dat ook persé ook nog geoorloofd was. Onze Taal wijdt een aantal pagina’s aan het per se/ persé probleem, maar komt tot een duidelijke conclusie: alleen per se is op dit moment correct. Excuus voor deze fout.

De juiste oplossing van Duits Duogram 30 is als volgt:
Horizontaal: 2. Waag; 4. knorrig; 6. Lade; 10. Oud; 11.+28. Wein, Weib und Gesang; 13. Alk; 14. Quatsch; 16. Ries; 17. rund; 19. Lias; 20. Vorst; 21. Pelzen; 22. knien; 23. Stehgeiger; 25. an; 26. Kiel; 28. zie 11.; 30. Kammer; 31. sein; 33. arg; 36. Jena; 37. Nu; 38. Felsen; 41. Spitzenkandidaten; 42. Endlösung.

Verticaal: 1. Harren; 2. Wandbord; 3. zie 8.; 5. Groko; 6. Lulu; 7. AD/a.d.; 8.+3. Wir haben er nicht gewusst; 9. Des Pudels Kern; 12. Das war einmal; 15. Angstgegner; 18. Konen; 19. Langlaufen; 24. Taps; 27. E.K.; 29. stampen; 32. i.J./IJ; 34. Gurken; 35. Knut; 39. SPD; 40. per se.

De “random number generator” heeft bepaald dat Truus van Helden uit Lottum (boekenbon van 17,50 Euro) en Anita Rocchi en Freek Boon uit Delft (boekenbon van 12,50 Euro) dit keer in de prijzen zijn gevallen. Van harte gelukgewenst.

Het volgende Duits Duogram kunt U eind februari 2022 verwachten. Voor eenzame puzzelaars verschijnt op Oudjaarsavond het Muziek Rondogram.

Graag tot een volgende opgave. En voor ik het vergeet: veel dank voor alle complimenten. Dat voelt goed in deze hectische tijd.

Hartelijke groet, Harrie van der Avoort