Duits Duogram 29

Beste liefhebbers van het Duits Duogram,

Duidelijk minder inzendingen voor Duits Duogram 29. De opgave werd ook een aantal puzzelaars die wel een oplossing instuurden als lastig ervaren. De meest voor de hand liggende woorden zijn in de eerdere opgaven natuurlijk aan bod gekomen, aan de andere kant: er moet ook wat te puzzelen zijn. De een vindt de samengestelde woorden als Belgier / Belg Ier en Kapieren / ka pieren erg gezocht, de ander geeft voor deze vondsten een compliment. Lastig om het iedereen naar de zin te maken.

Bijna 80% van de oplossingen was foutloos. Struikelblokken waren met name H6 : Totlast / tot last, en H25: Bader, die een aantal malen voor doper werd versleten met daardoor ook een fout antwoord bij V23: dag / DAG (Deutsche Angestellten Gewerkschaft). De prikkeling van V22 leverde bij sommigen in plaats van het gevraagde Kittel, Tintel of Kietel op.

De juiste oplossing is als volgt:
Horizontaal: 3. Stint 6. Totlast / tot last 9. Amsterdamer / Amsterdam er 10. PA 12. Zeiger 13. Gaten 14. Drank 15. Welf 17. leer 19. Mistig 21. Regel 24. Biologe 25. Bader 26. Stomp 29. Lullen.

Verticaal: 1. Kolder 2. Klemmer 4. Tram 5. Nassen/nässen 7. Serpentine 8. Belgier / Belg Ier 11. Kapieren / ka pieren 12. Zeiler 15. We 16. FM 18. EL 20. Sloop 22. Kittel 23. DAG 27. Mal 28. DEL.

De volgende inzenders kunnen, op geleide van de random number generator, post verwachten: Lies Kruishaar uit Borne (boekenbon van 17.50 Euro) en Marly Moltmaker uit Groningen (boekenbon van 12.50 Euro).
Iedereen veel dank voor het inzenden van de oplossing en voor de vele blijken van waardering, die daarmee gepaard gingen.

De volgende opgave is in principe gereed, en staat voor eind van deze maand op de rol. Dat wordt, zoals beloofd, weer een opgave vergelijkbaar met Duits Duogram 25, met daarin ook een aantal in het Nederlands ingeburgerde Duitse woorden en uitdrukkingen.

Hartelijke groet,
Harrie van der Avoort